เพิ่มรายชื่อเกม


สำหรับการเพิ่มเกมเข้าระบบ ให้ไปที่หน้าเกมเว็บไซด์ของ https://www.microsoft.com
และวาง URL ปลายทางในช่อง input

ตัวอย่าง : https://www.microsoft.com/en-us/store/p/battlefield-4/bp15sf17lh13

คำเตือน! การเพิ่มเกมเข้าระบบฐานข้อมูล จะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 5 นาที

/cookies
Xbox-Store-Checker uses cookies
By continuing your navigation on this site, you agree to the use of Cookies to propose targeted advertisements adapted to your interests and to generate statistics of visits.
Continue
Read more